Política de privacitat

Protecció de dades de caràcter personal segons el RGPD

PROIPAFISA, SL, en aplicació de la normativa vigent en matèria de protecció de dades de caràcter personal, informa que les dades personals que es recullen a través dels formularis del Lloc web: https://www.proipafisa.com/, s'hi inclouen als fitxers automatitzats específics d'usuaris dels serveis de PROIPAFISA, SL

La recollida i el tractament automatitzat de les dades de caràcter personal té com a finalitat el manteniment de la relació comercial i l'exercici de tasques d'informació, formació, assessorament i altres activitats pròpies de PROIPAFISA, SL

Aquestes dades només seran cedides a aquelles entitats que siguin necessàries amb l'únic objectiu de donar compliment a la finalitat exposada anteriorment.

PROIPAFISA, SL adopta les mesures necessàries per garantir la seguretat, integritat i confidencialitat de les dades conforme al que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes, i derogant l'antiga LOPD, la nova Llei Orgànica 3/2018, del 5 desembre, de Protecció de Dades i Garantia dels Drets Digitals (LOPDGDD ).

L'usuari podrà en qualsevol moment exercitar els drets d'accés, oposició, rectificació, cancel·lació, limitació i portabilitat reconeguts a l'esmentat Reglament (UE). L'exercici d'aquests drets el pot fer el propi usuari a través de correu electrònic a: proipa@proipafisa.com oa l'adreça: C/ Ter 78, Poligono Industrial, C.P. 17460: Celra (Girona).

L'usuari manifesta que totes les dades facilitades per ell són certes i correctes, i es compromet a mantenir-les actualitzades, comunicant els canvis a PROIPAFISA, SL

Finalitat del tractament de les dades personals:

Amb quina finalitat tractarem les teves dades personals?

A PROIPAFISA, SL , tractarem les teves dades personals recollides a través del Lloc Web: https://www.proipafisa.com/, amb les finalitats següents:

  1. Facilitar la informació sol·licitada per lusuari a través del formulari de contacte.
  2. Informar sobre el servei que es presta.

Et recordem que et pots oposar a l'enviament de comunicacions comercials per qualsevol via i en qualsevol moment, remetent un correu electrònic a l'adreça anteriorment indicada.

Els camps d'aquests registres són d'emplenament obligatori, i és impossible fer les finalitats expressades si no s'aporten aquestes dades.

Per quant de temps es conserven les dades personals recollides?

Les dades personals proporcionades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial o no en sol·liciti la supressió i durant el termini pel qual es puguin derivar responsabilitats legals pels serveis prestats.

Legitimació:

El tractament de les teves dades es realitza amb les bases jurídiques següents que legitimen el mateix:

  1. La sol·licitud d'informació i/o la contractació dels serveis de PROIPAFISA, SL, els termes i condicions dels quals es posaran a la teva disposició en tot cas, de forma prèvia a una eventual contractació.
  2. El consentiment lliure, específic, informat i inequívoc, mentre t'informem posant a la teva disposició aquesta política de privadesa, que després de la lectura de la mateixa, en cas d'estar conforme, pots acceptar mitjançant una declaració o una clara acció afirmativa, com el marcatge d'una casella disposada a aquest efecte.

En cas que no ens facilitis les teves dades o ho facis de forma errònia o incompleta, no podrem atendre la teva sol·licitud, resultant del tot impossible proporcionar-te la informació sol·licitada o dur a terme la contractació dels serveis.

Destinataris:

Les dades no es comunicaran a cap tercer aliè a PROIPAFISA, SL, excepte obligació legal.

Dades recopilades per usuaris dels serveis

En els casos en què l'usuari inclogui fitxers amb dades de caràcter personal als servidors d'allotjament compartit, PROIPAFISA, SL no es fa responsable de l'incompliment per part de l'usuari de l'RGPD.

Drets propietat intel·lectual https://www.proipafisa.com/

PROIPAFISA, SL és titular de tots els drets d'autor, propietat intel·lectual, industrial, "know how" i tots els altres drets tenen relació amb els continguts del lloc web https://www.proipafisa.com/ i els serveis que s'hi ofereixen. , així com dels programes necessaris per a la seva implementació i la informació relacionada.

No es permet la reproducció, publicació i/o ús no estrictament privat dels continguts, totals o parcials, del lloc web https://www.proipafisa.com/ sense el consentiment previ i per escrit.

Propietat intel·lectual del programari

L'usuari ha de respectar els programes de tercers posats a la seva disposició per PROIPAFISA, SL, tot i ser gratuïts i/o de disposició pública.

PROIPAFISA, SL disposa dels drets d'explotació i propietat intel·lectual necessaris del programari.

L'usuari no adquireix cap dret o llicència pel servei contractat, sobre el programari necessari per a la prestació del servei, ni tampoc sobre la informació tècnica de seguiment del servei, excepció feta dels drets i llicències necessaris per al compliment dels serveis contractats i únicament durant la durada dels mateixos.

Per a tota actuació que excedeixi el compliment del contracte, l'usuari necessitarà autorització per escrit per part de PROIPAFISA, SL, quedant prohibit a l'usuari accedir, modificar, visualitzar la configuració, estructura i fitxers dels servidors propietat de PROIPAFISA, SL, assumint la responsabilitat civil i penal derivada de qualsevol incidència que es pogués produir als servidors i sistemes de seguretat com a conseqüència directa d'una actuació negligent o maliciosa per part seva.

Propietat intel·lectual dels continguts allotjats

Es prohibeix l'ús contrari a la legislació sobre propietat intel·lectual dels serveis prestats per PROIPAFISA, SL i, en particular:

  1. La utilització que resulti contrària a les lleis espanyoles o que infringeixi els drets de tercers.
  2. La publicació o la transmissió de qualsevol contingut que, segons el parer de PROIPAFISA, SL, resulti violent, obscè, abusiu, il·legal, racial, xenòfob o difamatori.
  3. Els cracs, números de sèrie de programes o qualsevol altre contingut que vulneri drets de la propietat intel·lectual de tercers.
  4. La recollida i/o utilització de dades personals d'altres usuaris sense el seu consentiment exprés o contravenint el que disposa el Reglament (UE) 2016/679 del Parlament Europeu i del Consell, de 27 d'abril de 2016, relatiu a la protecció de les persones físiques pel que fa al tractament de dades personals ia la lliure circulació d'aquestes.
  5. La utilització del servidor de correu del domini i de les adreces de correu electrònic per a l'enviament de correu massiu no desitjat.

L'usuari té tota la responsabilitat sobre el contingut del web, la informació transmesa i emmagatzemada, els enllaços d'hipertext, les reivindicacions de tercers i les accions legals en referència a propietat intel·lectual, drets de tercers i protecció de menors.

L'usuari és responsable respecte a les lleis i els reglaments en vigor i les regles que tenen a veure amb el funcionament del servei online, comerç electrònic, drets d'autor, manteniment de l'ordre públic, així com principis universals d'ús d'Internet.

L'usuari indemnitzarà PROIPAFISA, SL per les despeses que generés la imputació de PROIPAFISA, SL en alguna causa la responsabilitat de la qual fos atribuïble a l'usuari, inclosos honoraris i despeses de defensa jurídica, fins i tot en el cas d'una decisió judicial no definitiva.

Protecció de la informació allotjada

PROIPAFISA, SL realitza còpies de seguretat dels continguts allotjats als seus servidors, però no es responsabilitza de la pèrdua o esborrament accidental de les dades per part dels usuaris. De la mateixa manera, no garanteix la reposició total de les dades esborrades pels usuaris, ja que les dades esmentades podrien haver estat suprimides i/o modificades durant el període del temps transcorregut des de l'última còpia de seguretat.

Els serveis oferts, excepte els serveis específics de backup, no inclouen la reposició dels continguts conservats a les còpies de seguretat realitzades per PROIPAFISA, SL, quan aquesta pèrdua sigui imputable a l'usuari; en aquest cas, es determinarà una tarifa d'acord amb la complexitat i el volum de la recuperació, sempre prèvia acceptació de l'usuari.

La reposició de dades esborrades només està inclosa en el preu del servei quan la pèrdua del contingut sigui deguda a causes atribuïbles a PROIPAFISA, SL.

Comunicacions comercials

En aplicació de la LSSI. PROIPAFISA, SL no enviarà comunicacions publicitàries o promocionals per correu electrònic o altre mitjà de comunicació electrònica equivalent que prèviament no haguessin estat sol·licitades o expressament autoritzades pels destinataris de les mateixes.

En el cas d'usuaris amb què hi hagi una relació contractual prèvia, PROIPAFISA, SL sí que està autoritzat a l'enviament de comunicacions comercials referents a productes o serveis de PROIPAFISA, SL que siguin similars als que inicialment van ser objecte de contractació amb el client.

En tot cas, l'usuari, després d'acreditar-ne la identitat, podrà sol·licitar que no se li faci arribar més informació comercial a través dels canals d'Atenció al Client.